Hurtownia spożywcza słodyczy artykuły spożywcze - MPT TABO Poznań

Dane spółki

Dane spółki MPT TABO Spółka z o.o., Bogucin, ul. Gnieźnieńska 130, 62-006 Kobylnica
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000227714, NIP 7822316282, REGON 300000769
Nr rachunku bankowego: 12 1020 4027 0000 1902 1354 3980
Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony 1 500 000 PLN
Tel. 61 877 05 45 www.tabo.pl
e-mail:
zamowienia@tabo.pl
tabo@tabo.pl

Data rozpoczęcia działalności: 1991
Zatrudnienie: 150 osób
Powierzchnia magazynowa: 11.000 m
Specjalizacja: artykuły spożywcze
Ilość obecnie obsługiwanych klientów: ponad 1.600